Powrót do góry

Regulamin parku

Aflopark background image
Info icon
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – wtorek: zamknięte
Środa – piątek: 10.00 – 18.00
Sobota – niedziela i święta: 10.00–18.00
Info icon
Adres:

Partyzancka 195, Pabianice

Mapa dojazdu

Regulamin Afloparku

Niniejszy regulamin służy bezpieczeństwu i przyjemności zwiedzania przez Państwa Afloparku w Pabianicach i Ksawerowie, jak i dobrej kondycji samych ogrodów. Decydując się na wejście do Afloparku, bardzo prosimy o przestrzeganie poniższych zasad.

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Afloparku jest Aflopa Nieruchomości Sp. z.o.o. Sp.k.
 2. Aflopark jest obiektem zieleni o charakterze kulturalno-rozrywkowym.

II. Bilety

 1. Wejście do obu części Afloparku jest płatne. Aktualny cennik dostępny jest w kasie biletowej, która znajduje się przy parkach oraz na stronie: www.aflopark.pl.
 2. Dostępne w sprzedaży są bilety: normalny, ulgowy (dla mieszkańców Pabianic i Ksawerowa) oraz roczny karnet.
 3. Ceny biletów wstępu do Afloparku mogą ulec zmianie w ciągu sezonu, tj. od pierwszego dnia kwietnia do ostatniego dnia października.
 4. Bilet wstępu do Afloparku jest biletem dziennym. Jedynym ograniczeniem są godziny otwarcia i zamknięcia Afloparku. Czas przebywania w Afloparku zależy od woli gościa w godzinach otwarcia.
 5. Informujemy, iż zgodnie z art. 38 ust. 12 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie dotyczy umowy o świadczenie usług związanych z rozrywką, sportem lub kulturą zdarzenia, jeżeli umowa określa dzień lub okres świadczenia usługi.

III. Rezerwacja dla wycieczek

 1. Rezerwacji terminów zwiedzania dla grup zorganizowanych i wycieczek należy dokonywać mailowo na adres (aflopark@aflopa.pl) z odpowiednim wyprzedzeniem.

IV. Godziny zwiedzania

 1. Aflopark jest otwierany i zamykany wg. harmonogramu dostępnego na naszej stronie: www.aflopark.pl oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/Aflopark-114356863661499
 2. Aflopark otwarty jest wyłącznie w weekendy, tj. w sobotę i w niedzielę.
 3. Przy zakupie biletów i wejściu do Afloparku należy mieć na uwadze, że godziny otwarcia są stałe i ściśle przestrzegane, dlatego na 45 min. przed zamknięciem obiektu nie ma już możliwości zakupu biletu.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w harmonogramie otwarcia Afloparku. Może mieć to miejsce w wyjątkowych przypadkach, np: planowane przerwy w dostawie energii, prace serwisowe, złe warunki pogodowe (silny wiatr, mocne opady, burze, niska temperatura), zamknięte eventy na terenie parku itp. Prosimy sprawdzać (przed przyjazdem do ogrodów) aktualne komunikaty o zmianach w godzinach otwarcia ogrodów na stronach: www.aflopark.pl, https://www.facebook.com/Aflopark-114356863661499. Bilet, który nie będzie mógł być zrealizowany w danym dniu z uwagi na powyższe okoliczności jest możliwy do wykorzystania w ciągu następnych 14 dni kalendarzowych.

V. Fotografowanie i filmowanie

 1.  Fotografowanie i filmowanie na terenie Afloparku jest bezpłatne – dotyczy rejestrowania obrazu na własny, prywatny i niekomercyjny użytek oraz bez profesjonalnego sprzętu*, z wyłączeniem sesji fotograficznych lub filmowych **.
 2. Bez pisemnej zgody właściciela Afloparku robienie, upublicznianie zdjęć i filmów w formie i do celów komercyjnych(bezpośrednio lub pośrednio) jest zabronione.
 3. Aby uzyskać informację na temat aktualnej opłaty za jednorazową sesję fotograficzną lub/i filmową**, należy skontaktować się mailowo na adres aflopark@aflopa.pl.
 4. Sesje fotograficzne lub filmowe**, które będą publikowane lub wykorzystane w celach komercyjnych, podlegają indywidualnej wycenie i muszą być zgłoszone 3-5 dni wcześniej. Pytania prosimy wysyłać pod nasz adres e-mail: aflopark@aflopa.pl.
 5. Na terenie Afloparku obowiązuje całkowity zakaz filmowania i fotografowania przy użyciu dronów bez względu na ich wielkość.
 6. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wykorzystywania zdjęć i filmów.
  *za sprzęt profesjonalny uważa się: aparaty i kamery wyposażone w zewnętrzne lampy, blendy, statywy, itp.
  **za sesję fotograficzną lub filmową uważa się:

  • śluby, chrzciny, komunie i inne uroczystości,
  • rejestrowanie obrazu osób ucharakteryzowanych, ubranych w kostiumy czy stroje charakterystyczne,
  • rejestrowanie obrazu w Afloparku w sposób profesjonalny lub komercyjny.

VI. Parkowanie

 1. Aflopark udostępnia swój parking przy ulicy Partyzanckiej 195 w Pabianicach bezpłatnie.
 2. Parking nie jest strzeżony. Za ewentualne uszkodzenia samochodu przez osoby trzecie oraz za rzeczy pozostawione w zaparkowanym samochodzie Aflopark nie ponosi odpowiedzialności.

VII. Zwierzęta

 1. Obowiązuje zakaz wprowadzania wszelkich zwierząt na teren Afloparku. Dotyczy to również małych zwierząt noszonych na rękach, w torbach  i klatkach. Nie ma znaczenia wielkość ani rasa zwierzęcia.  Zakaz nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych.

VIII. Wózki inwalidzkie i dziecięce, rowery

 1. Aflopark można zwiedzać na wózku inwalidzkim oraz z wózkiem dziecięcym.
 2. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się na rowerach, skuterach, hulajnogach, deskorolkach, rolkach, wrotkach oraz innych pojazdach, które mogą stanowić zagrożenie dla zwiedzających.

IX. Pozostałe warunki porządkowe i bezpieczeństwa

 1. Do ogrodu wchodzimy i wychodzimy wyłącznie bramką wejściową oznaczoną tablicą z nazwą „Aflopark” lub wskazaną przez pracowników ogrodów.
 2. Po obiekcie poruszamy się tylko wyznaczonymi drogami, ścieżkami i alejami. Zabronione jest poruszanie się po części ogrodów objętych pracami ogrodniczymi. Nie wolno biegać po ogrodach a szczególnie po rabatach.
 3. Zabronione jest niszczenie roślin i elementów wyposażenia na terenie Afloparku, w szczególności zrywanie kwiatów i fragmentów roślin.
 4. W przypadkach rażącego nieprzestrzegania regulaminu, zwiedzający będzie zmuszony niezwłocznie opuścić teren ogrodów.
 5. Na terenie ogrodów zabrania się palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych i wyrobów tytoniowych.
 6. Prosimy o przestrzegania porządku i czystości oraz ogólnych zasad współżycia społecznego.

X. Na terenie ogrodu zabrania się również

 1. Pozyskiwać roślin (sadzonek, nasion, zarodników) bez zezwolenia.
 2. Wchodzić na elementy architektury ogrodowej, fontanny, murki itp.
 3. Śmiecić, zanieczyszczać zbiorniki wodne, gleby i powietrza.
 4. Przenosić ławek, stałych elementów architektury oraz wyposażenia ogrodu.
 5. Zbierać i zrywać zioła, warzywa i owoce bez zezwolenia.
 6. Wchodzić do zbiorników wodnych.
 7. Uprawiać jakąkolwiek aktywność sportową.
 8. Rozpalać ogniska, grillować oraz stwarzać bezpośrednie zagrożenie pożarowe.
 9. Prowadzenia działalności handlowej, akwizycji, handlu obnośnego oraz umieszczania reklam na terenie ogrodu oraz parkingu.
 10. Zabrania się wnoszenia i spożywania napojów
 11. Używać głośno radioodbiorników.

XI. Ostrzeżenia końcowe

 1. W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących zasad zwiedzania ogrodu ujętych w regulaminie, ogród nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki.
 2. Zwiedzający i korzystający z urządzeń i obiektów ogrodu, ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody z ich winy lub osób będących pod ich opieką.
 3. Egzekwowanie oraz kontrola postanowień i zasad regulaminu należy do kierownictwa lub innych pracowników ogrodu.
 4. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko.
 5. Dzieci mogą pozostawać na terenie Afloparku wyłącznie pod stałą opieką osoby dorosłej.
 6. Do Afloparku nie mają wstępu osoby podlegające kwarantannie lub chore na COVID-19 lub na inne choroby zakaźne.
 7. Do Afloparku nie zostaną wpuszczone osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych lub innych substancji odurzających oraz osoby zachowujące się agresywnie.
 8. Aflopark nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie ogrodu.
 9. Osoby naruszające postanowienia i zasady regulaminu podlegają odpowiedzialności karnej w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawach:
  • w Kodeksie wykroczeń,
  • o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • o ochronie i kształtowaniu środowiska,
  • o ochronie przyrody.