Powrót do góry

Polityka prywatności

Aflopark background image
Info icon
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – wtorek: zamknięte
Środa – piątek: 10.00 – 18.00
Sobota – niedziela i święta: 10.00–18.00
Info icon
Adres:

Partyzancka 195, Pabianice

Mapa dojazdu

Polityki prywatności i stosowania plików cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników (Gości) w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez Aflopark.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Aflopa Nieruchomości sp. z o.o. sp. k., Pabianice 95-200, Partyzancka 133/151 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 7312029951(dalej: Administrator).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych, Pana Mariusza Zajkiewicza, kontakt pod adresem email:daneosobowe@aflopa.pl lub listownie na adres spółki z dopiskiem IOD lub RODO.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu:
  1. przesyłania informacji handlowej (bezpłatna subskrypcja newslettera) – na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172, ust. 1, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.0.2460 t.j.).
   (okres przetwarzania danych do momentu wycofania zgody).
  2. Zapisywania ustawień i preferencji użytkownika w postaci danych osobowych takich jak adres IP w postaci plików Cookies (ciasteczka), zgodnie z art. 173, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.0.2460 t.j.).
   (okres przetwarzania danych do momentu usunięcia historii z własnej przeglądarki).
  3. zawarcia lub przygotowania umowy ‘w tym umowy o określonej treści’ zgodnie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); (okres przetwarzania danych przez okres 5 lat po zakończeniu roku rozliczeniowego do celów księgowo-podatkowych).
  4. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i ciążących na Sprzedawcy (Administratorze): w tym w celach księgowych, podatkowych, w tym wystawienia faktury; reklamacyjnych; w celu przekazania informacji na żądanie organu państwowego na podstawie przepisów szczególnych, np. policji, prokuraturze, sądowi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); (okres przetwarzania danych przez okres 5 lat po zakończeniu roku rozliczeniowego).
  5. z uwagi na prawnie uzasadniony interes Usługodawcy odpowiednio w postaci następujących celów: w celu kontroli i weryfikacji uprawnień – zapobieganiu oszustwom (w tym zgłoszenia takich incydentów policji lub prokuraturze); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób, których dane dotyczą; w celach analitycznych; w celu oferowania produktów i usług Usługodawcy bezpośrednio Usługobiorcom (marketing lub w celu oferowania bezpośrednio produktów i usług (marketing) firm współpracujących z Usługodawcą bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność lub innych podmiotów); w celu oferowania produktów i usług Usługodawcy bezpośrednio Usługobiorcom (marketing lub w celu oferowania bezpośrednio produktów i usług (marketing) firm współpracujących z Administratorem z wykorzystania środków komunikacji elektroniczne – przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie stosownych zgód, o ile takie zgody zostały zgromadzone; w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom; w celu organizacji akcji promocyjnych, programów promocyjnych i kampanii, w których mogą wziąć udział Usługobiorcy; w celu obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienia rozliczalności (w uzasadnionym celu udzielania odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z

wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie (np. zapytania mailowe), w tym przechowywanie takich wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
(okres przetwarzania danych przez okres 5 lat po zakończeniu roku rozliczeniowego).

 1. Odbiorcami przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą profilowane w celu polepszenia oferty i usług Afloparku poprzez analizowanie sprzedaży.
 3. Pani/Pan ma prawo: zażądać, abyśmy udzielili bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych, zażądać, abyśmy umożliwili dostęp do dotyczących go danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały nam przekazane, otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam przekazał oraz – o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany, zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy, zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych, wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość tak, byśmy zaprzestali tego konkretnego przetwarzania – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności, zażądać ograniczenia przetwarzania danych np. na czas rozpatrywania skargi.
 4. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Pani/Pan ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Pani/Pan przy pierwszej wizycie na stronie Aflopark jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany, po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 7. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
  1. sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  2. stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 9. Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookie można je podzielić na:
  1. pliki konwersji, która pozwalają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży,
  2. pliki trackowania (śledzenia), które w połączeniu z konwersjami pomagają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży,
  3. pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania, pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania, narzędzia analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy, pliki

niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności strony Pliki cookie,

które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą stronę.
13. Niektóre pliki “cookies” mogą być umieszczane przez dostawcę witryny internetowej i

systemu rezerwacji online jedynie w celu:
a. doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji i kupna biletów,
b. analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony

internetowej i systemu rezerwacji online, w celu ich poprawy.

 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.