2023-07-17

Konkurs fotograficzny  „Moje wspomnienie z Afloparku”

Regulamin

Postanowienia ogólne

Adresaci konkursu

Termin nadsyłania prac i trwania konkursu:

Zgłaszanie prac

“Wyrażam zgodę na :

– udział w konkursie oraz wykorzystanie i publikację przez Aflopark zdjęć mojego autorstwa nadesłanych na Konkurs w mediach.

Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo i nieodpłatnie.

Oświadczam, że fotografie zostały wykonane przeze mnie osobiście i posiadam do nich wszelkie prawa oraz zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku.

Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych.

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem oraz, że zapoznałem się z treścią regulaminu.”

Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu

Prawo do dyskwalifikacji nadesłanej pracy:

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnego usunięcia pracy konkursowej, jeśli:

...wróć