Konkurs fotograficzny „Moje wspomnienie z Afloparku”

Regulamin Postanowienia ogólne Adresaci konkursu Termin nadsyłania prac i trwania konkursu: Zgłaszanie prac “Wyrażam zgodę na : – udział w konkursie oraz wykorzystanie i publikację przez Aflopark zdjęć mojego autorstwa nadesłanych na Konkurs w mediach. Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej. Zgoda […]